ముగించు

పోలీస్ స్టేషన్స్

కొడకండ్ల

SHO, కొడకండ్ల

ఇమెయిల్ : sikodakanlawglc[at]gmail[dot]ocm
ఫోన్ : 9440700550
పిన్ కోడ్: 506222

ఘనపూర్ స్టేషన్

SHO, ఘనపూర్ స్టేషన్

ఇమెయిల్ : psgnpw[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9440700523
పిన్ కోడ్: 506143

చిల్పూర్

SHO, చిల్పూర్

ఇమెయిల్ : chilpurps17[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8333935159
పిన్ కోడ్: 506145

జనగాం

జనగాం

ఇమెయిల్ : jangaonps2016[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9440700542
వర్గం / పద్ధతి: SHO
పిన్ కోడ్: 506167

జఫ్ఫర్గడ్

SHO, జఫ్ఫర్గడ్

ఇమెయిల్ : zaffergadhps[at]gmaii[dot]com
ఫోన్ : 9440700535
పిన్ కోడ్: 506316

తరిగొప్పుల

SHO, తరిగొప్పుల

ఇమెయిల్ : pstharigoppula[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8333934038
పిన్ కోడ్: 506224

దేవరుప్పల

SHO, దేవరుప్పల

ఇమెయిల్ : sidevaruppula[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9440795251
పిన్ కోడ్: 506302

నర్మెట్ట

SHO, నర్మెట్ట

ఇమెయిల్ : narmettaos[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9440700545
పిన్ కోడ్: 506224

పాలకుర్తి

SHO, పాలకుర్తి

ఇమెయిల్ : sipalakurthyps[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9440700549
పిన్ కోడ్: 506317

బచ్చన్నపేట

SHO, బచ్చన్నపేట

ఇమెయిల్ : bachannapetps[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 6309793921
పిన్ కోడ్: 506221