ముగించు

కేసిఆర్ కిట్

తేది : 02/06/2017 - | రంగం: వైద్యం

శిశువు డెలివరీ తర్వాత ప్రతి తల్లికి రూ. 2,000 విలువైన 16 రకాలైన వస్తువులతో కూడిన కిట్ ఇవ్వాలి. 841 ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో కేసీఆర్ వస్తువుల పంపిణీ చేపట్టబడుతుంది, ఇక్కడ సంస్థాగత సరఫరా జరుగుతుంది.

లబ్ధిదారులు:

డెలివరీ అయిన మహిళలు, కొత్తగా పుట్టిన శిశువులు

ప్రయోజనాలు:

పిల్లల కోసం 2000 విలువైన కిట్, మగ శిశువుకు12000 నగదు, ఆడ శిశువుకు 13000 నగదు

ఏ విధంగా దరకాస్తు చేయాలి

శిశు డెలివరీలు జరిగే అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో కేసిఆర్ కిట్లు పంపిణీ చేయబడును.