ముగించు

గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్

జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రి

జనగాం

పిన్ కోడ్: 506167

మాత శిశు హాస్పిటల్(MSH)

చంపక్ హీల్స్, పసరమడ్ల, జనగాం

పిన్ కోడ్: 506167