ముగించు

శ్రీ రిజ్వాన్ బాషా షేక్, ఐ.ఎ.ఎస్

  • కాల పరిమాణం: ప్రస్తుతం
  • నియమించబడిన సంవత్సరం: 2017
  • నియామక మూలం: Direct
  • సర్వీస్: ఐ.ఎ.ఎస్
  • పరిచయం: +919550798666
  • ఇమెయిల్: collector-jgn[at]telangana[dot]gov[dot]in
  • చిరునామా: కలెక్టర్ కార్యలయం, జనగాం

వివరాలు

Collector Jangaon