ముగించు

శ్రీ సిహెచ్. శివ లింగయ్య, ఐ.ఎ.ఎస్.

  • కాల పరిమాణం: ప్రస్తుతం
  • నియమించబడిన సంవత్సరం: 2013
  • నియామక మూలం: రాష్ట్ర సేవలు
  • సర్వీస్: ఐ.ఎ.ఎస్
  • పరిచయం: +919550798666
  • ఇమెయిల్: collector-jgn[at]telangana[dot]gov[dot]in
  • చిరునామా: కలెక్టర్ కార్యలయం, జనగాం

వివరాలు

collector