ముగించు

హస్తకళ

పెంబార్తి లోహ హస్తకళలు మరియు ఇత్తడి పనులకు ప్రసిద్ధి చెందిన గ్రామం . విగ్రహాలు, అవార్డులు మరియు ప్రెజెంటేషన్ల తయారీలో చాలా మంది నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు.

pem