ముగించు

విస్తీర్ణం

విస్తీర్ణం
అంశం యూనిట్ రాష్ట్రం జిల్లా
భౌగోళిక ప్రాంతం Sq. కిమీ 1,12,077 2188