ముగించు

విద్య

విద్యా సంవత్సరంలో విద్యా కార్యకలాపాలు

కొత్త విద్యా సంవత్సరం 2017-18 ప్రారంభమైంది 21.03.2017, వేసవి సెలవుల పాఠశాలలు 12.06.2017 న తిరిగి ప్రారంభించిన తర్వాత.
ప్రభుత్వ మరియు స్థానిక బాడీ విద్యార్థులకు విద్యాసంవత్సరం ముందు అన్ని పిల్లల కోసం యూనిఫాంలు మరియు పాఠ్య పుస్తకాలు. జిల్లా వివరాల ప్రకారం తెలంగాణలోని ఆంగ్ల మీడియం పాఠశాలలు ప్రభుత్వ ఆదేశాలను ప్రారంభించారు.

మధ్యాహ్న భోజన పథకం :- 

తెలంగాణా ప్రభుత్వం తెలియజేసిన మెనూ ప్రకారం, జనగాం జిల్లాలో అన్ని శ్రేణుల నుండి 1 నుండి X వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులందరూ అన్ని ప్రభుత్వ, పచాయితీ రాజ్ మరియు ఎయిడెడ్ పాఠశాలలలో సూపర్ ఫైన్ రైస్ (సన్నా బయాయం) ఉపయోగించి మిడ్ డే భోజనాలు అందించారు.

జిల్లా విద్యా కార్యాలయం,,
టి.జి.యస్.ఎ – జనగాం.