ముగించు

మార్క్ ఫెడ్ డిపార్ట్ మెంట్

 

  ఆఫీస్ స్టాఫ్ :

సీరియల్ నెంబర్

పేరు

పోస్ట్

ఫోన్ నెంబర్

మెయిల్ ఐడి

1

మహేష్ కుమార్

జిల్లా మేనేజర్

7288879831

jangaon.markfed[at]gmail[dot]com

2

భాస్కర్

అకౌంటెంట్

9666860866

jangaon.markfed[at]gmail[dot]com

3

రవీందర్

ఎం .ఈ

7288879840

jangaon.markfed[at]gmail[dot]com