ముగించు

మండలాలు మరియు గ్రామాలు

క్ర.సం. మండలం పేరు గ్రామాలు
1 జనగాం గోపరాజుపల్లె
2 పెద్ద పహాడ్
3 వెంకిరియాల
4 అడవి కేశ్వపూర్
5 యెర్రగొల్ల పహాడ్
6 మరిగడి
7 గంగుపహాడ్
8 వడ్లకొండ
9 ఓబ్లాకేశవపూర్
10 పెద్దరామంచర్ల
11 చౌదరిపల్లి
12 సిద్ధేంకి
13 పసరమడ్ల
14 యెల్లంల
15 పెంబర్తి
16 శామీర్ పేట్
17 చీటకోడూరు
18 చౌడారం
19 యెశ్వాంతపూర్
20 జనగాం
1 లింగాల ఘనపూర్ కళ్లెం
2 నాగారం
3 నెల్లుట్ల
4 వడ్డిచర్ల
5 కుందారం
6 చీటూరు
7 కొత్తపల్లి
8 లింగాల ఘనపూర్
9 సిరిపురం
10 జీడికల్
11 గుమ్మడవెల్లి
12 వనపర్తి
13 నేలపోగుల
14 చిన్నరాజపేట్
1 బచ్చన్నపేట సాల్వపూర్
2 మాన్సాన్ పల్లి
3 పడమటి కేశవపూర్
4 లింగంపల్లి
5 పుల్లగూడ
6 దుబ్బగుంటపల్లి
7 కొన్నే
8 నాగిరెడ్డిపల్లి
9 గంగాపూర్
10 రాంచంద్రాపూర్
11 ఇటిక్యాలపల్లి
12 ఆలింపూర్
13 కట్కూర్
14 బండనాగారం
15 కేసిరెడ్డిపల్లి
16 లక్ష్మాపూర్
17 కొడవటూర్
18 బసిరెడ్డిపల్లి
19 బచ్చన్నపేట
20 తమ్మడపల్లి
21 నారాయణపూర్
22 పోచన్నపేట్
23 చిన్నరామంచెర్ల
24 రామరాజుపల్లి
1 దేవరుప్పుల నీర్మల
3 సింగరాజుపల్లి
3 మడూర్ కలాన్
4 మడూర్ ఖుర్ద్
5 చౌడూర్
6 కోలుకొండ
7 మాధాపురం
8 ధర్మపూర్
9 కడవెండి
10 దేవరుప్పుల
11 గొల్లపల్లి
12 మనుపహాడ్
13 నర్మెట్ట
14 అమ్మాపూర్
15 గండిరామవరం
16 నర్మెట్ట
17 బొమ్మకూర్
18 మచ్చుపహడ్
19 మలక్ పేట
20 వెల్దెండ
21 హన్మంతాపూర్
1 తరిగొప్పుల అంకుషాపూర్
2 అక్కరాజుపల్లి
3 అబ్దుల్ నాగారం
4 తరిగొప్పుల
5 నర్సాపూర్
6 పోతారం
7 బొంతగట్టునాగారం
8 సోలిపురం
1 రఘునాథపల్లి అశ్వరావుపల్లి
2 ఇబ్రహింపురం
3 కంచనపల్లె
4 కోడూరు
5 కన్నాయపల్లి
6 కోమల్ల
7 కల్వలపల్లె
8 కురుచపల్లె
9 ఖిలాషాపురం
10 గబ్బెట
11 గోవర్దనగిరి
12 నిడిగొండ
13 ఫతేషాపూర్
14 భాంజిపేట
15 మేకలగట్టు
16 మాధారం
17 రఘునాథపల్లి
18 వెల్ది
19 శీమన్నారాయణపూర్
1 ఘణపూర్ ఇప్పగూడెం
2 కొత్తపల్లె
3 ఘణపూర్
4 ఛాగల్
5 తాటికొండ
6 తానేదార్ పల్లి
7 నమిలిగొండ
8 పామునూరు
9 మీదికొండ
10 రాఘవాపూర్
11 విశ్వనాథపూర్
12 శివునిపల్లె
13 సముద్రాల
1 చిల్పూర్ కొండాపూర్
2 క్రిష్ణాజీ గూడెం
3 చిన్నపెండ్యాల
4 చిల్పూర్
5 నష్కల్
6 పల్లగుట్ట
7 ఫతేపూర్
8 మల్కాపూర్
9 రాజవరం
10 లింగంపల్లె
11 వెంకటాద్రిపేట
12 శ్రీపతిపల్లె
1 ఙఫర్ గడ అలియాబాదు
2 ఉప్పగల్
3 ఒబులాపూర్
4 కోనాయిచలం
5 కూనూర్
6 ఙఫర్ గడ
7 తీగారం
8 తిడుగు
9 తిమ్మంపేట
10 తమ్మడపల్లె(ఐ)
11 తమ్మడపల్లి(జి)
12 తిమ్మాపూర్
13 రఘునాథపల్లె
14 శాపల్లె
15 సాగరం
16 సూరారం
1 పాలకుర్తి అయ్యనగారిపల్లె
2 కొండాపురం
3 కోతులాబాదు
4 గూడూర్
5 చెన్నూర్
6 తీగారం
7 తిర్మలగిరి
8 తొర్రూర్
9 దర్డెపల్లె
10 పాలకుర్తి
11 బొమ్మెర
12 మంచుప్పల
13 మైలారం
14 మల్లంపల్లి
15 ముత్తారం
16 యిరువేను
17 లక్ష్మినారాయణపురం
18 వల్మడి
19 వావిలాల
20 విస్నూర్
21 సాతాపూర్
1 కొడకండ్ల ఏడునూతుల
2 కొడకండ్ల
3 నర్సింగపురం
4 పాకాల
5 మొండ్రాయి
6 రంగాపురం
7 రేగుల
8 రామవరం
9 లక్ష్మక్కపల్లె