ముగించు

పోలీస్ స్టేషన్

క్ర.సం. పేరు ర్యాంక్ సెల్ నంబర్ ఈ-మెయిల్
1 శ్రీ. బి. శ్రీనివాస్ రెడ్డి, డి.సి.పి డి.సి.పి వెస్ట్ జోన్ 9491089147 dcpwestzonejgn@gamil.com
2 శ్రీ ఎస్.వినోద్ కుమార్ , ఏ.సి.పి ఏ.సి.పి జనగాం 9440795232 sdpojangaon67@gmail.com
3 శ్రీ డి. మల్లేశ్, ఇన్స్పెక్టర్  జనగాం PS 9440795234 jangaonps2016@gmail.com
4 శ్రీ. కే. శ్రీనివాస్, ఎస్.ఐ-I జనగాం PS 9490700446 jangaonps2016@gmail.com
5 శ్రీ. బి. రాజేశ్, ఎస్.ఐ-II జనగాం PS 9440904664 jangaonps2016@gmail.com
6 శ్రీ. సిహెచ్. రవి కుమార్, ఎస్.ఐ-III జనగాం PS 9676840900 jangaonps2016@gmail.com
7 శ్రీ. ఆర్. సంతోష్, సి.ఐ నర్మెట్ట సర్కిల్ 9491089365 narmettacircle@gmail.com
8 శ్రీ. జే. పరమేశ్వర్, ఎస్.ఐ  నర్మెట్ట PS 9440904655 narmettaos@gmail.com
9 శ్రీమతి. డి. హరిత, ఎస్.ఐ తరిగొప్పుల PS 8333934496 pstharigoppula@gmail.com
10 శ్రీ. సిహెచ్. రఘుపతి, ఎస్.ఐ  బచ్చన్నపేట PS 9440904638 bachannapetps@gmail.com
11 శ్రీ. జి. వేంకటేశ్వర బాబు, ఏ.సి.పి ఏ.సి.పి ఘనపూర్-(W) 9440795250 acpghanpurw@gmail.com
12 శ్రీ. రాజి రెడ్డి, ఇన్స్పెక్టర్ (SHO) ఘనపూర్-(W) PS  9491089139 psgnpw@gmail.com
13 శ్రీ. జి. రాజ్ కుమార్, ఎస్.ఐ-I ఘనపూర్-(W) PS  9440795223 psgnpw@gmail.com
14 శ్రీ. బాలాజి వరప్రసాద్, సి.ఐ జనగాం రూరల్ సర్కిల్ 9440795233 cirgnp@gmail.com
15 శ్రీ. కే . అశోక్ కుమార్, ఎస్.ఐ రఘునాథపల్లి PS 9440795236 raghunathpallyps@gmail.com
16 శ్రీ. ఎస్. రవీందర్, ఎస్.ఐ  లింగాల ఘనపూర్ PS 9440904654 lingalaghanpur@gmail.com
17 శ్రీ. ఎం,.మహేందర్, ఎస్.ఐ చిల్పూర్ PS 9440700554 chilpurps17@gmail.com