ముగించు

పత్రాలు

ఈ పట్టిక జిల్లాలోని ముఖ్యమైన కార్యకర్తల సంప్రదింపు వివరాలను జాబితా చేస్తుంది

వడపోత

పత్రాలు
హక్కు తేది చూడండి / డౌన్‌లోడ్ చేయండి
పౌరసత్వ చార్టర్ 01/02/2020 చూడు (77 KB)
ఆఫీస్ ఆర్డర్స్ 28/01/2020 చూడు (77 KB)
జిల్లా ప్రొఫైల్ 29/01/2020 చూడు (719 KB)
ప్రకటనలు 03/03/2019 చూడు (1 MB)