ముగించు

నియోజకవర్గాలు

  1. జనగాం
  2. ఘనపూర్ స్టేషన్
  3. పాలకుర్తి