ముగించు

రెవిన్యూ మండలాలు

1. జనగాం

2. లింగాల ఘనపూర్

3. బచ్చన్నపేట

4.దేవరుప్పల

5. నర్మెట్ట

6. తరిగొప్పుల*

7.రఘునాథపల్లి

8. ఘనపూర్ స్టేషన్

9. చిల్పూర్*

10. జఫ్ఫర్గడ్

11. పాలకుర్తి

12.కొడకండ్ల