ముగించు

డి.ఆర్.డి.ఎ

జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ– డీఆర్‌డీఏ

  • ఉపాధి కల్పన మరియు మార్కెటింగ్ మిషన్,
  • నైపుణ్య అభివృద్ధి శిక్షణలు -డిఆర్‌డిఎ, జనగాం
  • విజన్     : మారుమూల ప్రాంతాలపై దృష్టి సారించి, నిరుపేద గ్రామీణ యువత యొక్క పేదరికాన్ని నిర్మూలించడం.
  • మిషన్   :  మార్కెట్ నడిచే శిక్షణ ద్వారా బిపిఎల్ గ్రామీణ యువతకు ఉపాధి / ఉపాధి పెంపు.
  • అబ్జేక్టివ్ : ప్రతి పేద కుటుంబానికి ఒక ఉద్యోగం సంఘం ద్వారా వివరించబడింది.

డిఆర్డిఏ విధులు:

డిపార్ట్మెంట్ వెబ్ సైట్స్:

www.nrega.telangana.gov.in

www.iwmp.telangana.gov.in

http://bdp.tsonline.gov.in/

www.aasara.telangana.gov.in

www.serp.telangana.gov.in

https://www.streenidhi.telangana.gov.in/