ముగించు

ఎవరెవరు

ముఖ్యమైన అధికారులు

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
Collector Jangaon శ్రీ. రిజ్వాన్ బాషా షేక్, ఐ.ఎ. ఎస్జిల్లా కలెక్టర్collector-jgn[at]telangana[dot]gov[dot]inజనగాం కలెక్టర్ ఆఫీస్+919550798666
Sri. Parmar Pinkeshkumar, I.A.S శ్రీ. పర్మార్ పింకేష్‌కుమార్, ఐ.ఎ.ఎస్అదనపు కలెక్టర్ స్థానిక సంస్థలుకలెక్టర్ ఆఫీసు, జనగాం
శ్రీ. బి.రోహిత్ సింగ్అదనపు కలెక్టర్ (రెవెన్యూ)కలెక్టర్ ఆఫీసు జనగాం
Deputy Commissioner of Police శ్రీ. పి. సీతారాండిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీసుdcpwestzonejgn[at]gmail[dot]comడి.సి..పి ఆఫీసు, జనగాం9491089147