ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

ముఖ్యమైన అధికారులు

పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
శ్రీ. సిహెచ్. శివలింగయ్య, ఐ.ఎ. ఎస్జిల్లా కలెక్టర్collector-jgn[at]telangana[dot]gov[dot]inజనగాం కలెక్టర్ ఆఫీస్+919550798666
శ్రీ .అబ్దుల్ హమీద్అదనపు కలెక్టర్(స్థానిక సంస్థలు)aclbjangaon[at]gmail[dot]comకలెక్టర్ ఆఫీసు జనగాం+919121306663
శ్రీ. బి. శ్రీనివాస్ రెడ్డి.డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీసుdcpwestzonejgn[at]gmail[dot]comడి.సి..పి ఆఫీసు, జనగాం9491089147

జిల్లా అధికారులు

పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
గౌస్డి‌పి‌ఆర్‌ఓdpro[dot]jangaon[dot]ts[at]gmail[dot]comజనగాం9949351649
ఎస్‌డి. ఇస్మాయిల్సి.పి.ఓdysojn[at]gmail[dot]comసి.పి.ఓ. ఆఫీసు, జనగాం9948986104
కె. రాముDEOdeojangaon[at]gmail[dot]comజనగాం7995087623
ఎస్. రాంరెడ్డిడి.ఆర్.డి.ఓdrdojangaon[at]gmail[dot]comడి‌ఆర్‌డి‌ఓ ఆఫీసు, జనగాం9121212155
ఆర్. మహిపాల్ రెడ్డిDist (P&E)dpeojangaon[at]gmail[dot]comJangaon9440902276
రాథోడ్Dist. Transport Officerdto_jangaon[at]tstransport[dot]inజనగాం9866889899
ఎల్.బి నాయక్ఖాతా మరియు చెల్లింపుల అధికారిజనగాం9912014059
నాగేశ్వర్ శర్మజిల్లా మార్కెటింగ్ అధికారిdmo[dot]jangaon[at]gmail[dot]comజనగాం7330944725
శ్రీనివాస్ రెడ్డిDBCDOdbcdo-jgn[at]telangana[dot]gov[dot]inజనగాం9866482561
పి. శంకర్ రావుDIOdiojangaon[at]gmail[dot]comజనగాం9989334870