ముగించు

ఎవరెవరు

ముఖ్యమైన అధికారులు

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
collector శ్రీ. సిహెచ్. శివలింగయ్య, ఐ.ఎ. ఎస్జిల్లా కలెక్టర్collector-jgn[at]telangana[dot]gov[dot]inజనగాం కలెక్టర్ ఆఫీస్+919550798666
శ్రీ .ప్రఫుల్ దేసాయ్ ఐ.ఏ.ఎస్అదనపు కలెక్టర్(స్థానిక సంస్థలు)aclbjangaon[at]gmail[dot]comకలెక్టర్ ఆఫీసు జనగాం
Deputy Commissioner of Police శ్రీ. పి. సీతారాండిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీసుdcpwestzonejgn[at]gmail[dot]comడి.సి..పి ఆఫీసు, జనగాం9491089147