ముగించు

ఆర్‌టి‌ఐ

ఆర్టిఐ

ప్రజా సమాచార ఆఫీసర్

శ్రీ .ప్రఫుల్ దేసాయ్ ఐ.ఏ.ఎస్
అడిషనల్ కలెక్టర్
మొబైల్ నెంబర్:9121306663

అసిస్టెంట్ ప్రజా సమాచార ఆఫీసర్

శ్రీ. ఎ కె మన్సూరి
అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ 
మొబైల్ నెంబర్:9550543666

అప్పీలేట్ అథారిటీ
శ్రీ .ప్రఫుల్ దేసాయ్ ఐ.ఏ.ఎస్
అడిషనల్ కలెక్టర్
మొబైల్ నెంబర్:9121306663