ముగించు

ఆర్‌టి‌ఐ

ఆర్టిఐ

ప్రజా సమాచార ఆఫీసర్

 శ్రీ ఏ. భాస్కర్ రావు (ఎఫ్ఏసి)
జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి
మొబైల్ నెంబర్:9550623666

అసిస్టెంట్ ప్రజా సమాచార ఆఫీసర్

శ్రీ. మురళీధర్ రావు
అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ 
మొబైల్ నెంబర్:9550543666

అప్పీలేట్ అథారిటీ
శ్రీ ఏ. భాస్కర్ రావు
అడిషనల్ కలెక్టర్ (R)
మొబైల్ నెంబర్:9550623666