ముగించు

ఆర్‌టి‌ఐ

ఆర్టిఐ
ప్రజా సమాచార ఆఫీసర్

శ్రీమతి. మాలతి
అడిషనల్ కలెక్టర్
మొబైల్ నెంబర్:

అసిస్టెంట్ ప్రజా సమాచార ఆఫీసర్

శ్రీ. వీరా ప్రకాష్
అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ 
మొబైల్ నెంబర్:9550543666

అప్పీలేట్ అథారిటీ
అడిషనల్ కలెక్టర్
ఖాలీ..
మొబైల్ నెంబర్:+919550632666