ముగించు

ఆర్‌టి‌ఐ

ఆర్టిఐ

ప్రజా సమాచార ఆఫీసర్

శ్రీ. బి.రోహిత్ సింగ్
అడిషనల్ కలెక్టర్

అసిస్టెంట్ ప్రజా సమాచార ఆఫీసర్

శ్రీ. పి. రవీందర్
అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ 
మొబైల్ నెంబర్:9550543666

అప్పీలేట్ అథారిటీ
శ్రీ. బి.రోహిత్ సింగ్
అడిషనల్ కలెక్టర్