ముగించు

ఆరోగ్యం

జాతీయ పధకాలు:

 1. జాతీయ ఆరోగ్య పధకము
 2. సంక్రమిత వ్యాదులు
  • సవరించిన జాతీయ క్షయ వ్యాది నివారణ కార్యక్రమము
  • జాతీయ కుష్టువ్యాది నిర్మూలన కార్యక్రమము
  • జాతీయ బోధకాలు నివారణ కార్యక్రమము
  • జాతీయ ఎయిడ్స్ నివారణ కార్యక్రమము
  • సమగ్ర వ్యాది పర్యవేక్షణ కార్యక్రమము
  • జాతీయ కీటక జనిత వ్యాది నివారణ కార్యక్రమము
 3. అసంక్రమిత వ్యాదులు
  • ఇంజురీ మరియు ట్రమా
  • పాటశాల ఆరోగ్య కార్యక్రమము
  • సార్వత్రిక వ్యాది నిరోధక టీకాల కార్యక్రమము
  • జాతీయ మధుమేహ , హృద్రోగ మరియు గుండె జబ్బుల నివారణ మరియు నియంత్రణా కార్యక్రమము
  • జాతీయ మానసికవ్యాది కార్యక్రమము
  • జాతీయ అయోడిన్ లోప నివారణా కార్యక్రమము
  • జాతీయ అందత్వ నివారణా కార్యక్రమము
  • జాతీయ పొగాకు నివారణా కార్యక్రమము
  • జాతీయ వయోవ్రుద్దుల ఆరోగ్య సంరక్షణ కార్యక్రమము

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాదికారి,
జనగాం జిల్లా